Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 στις 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (8.2018)

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ