Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβ.- Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 31.08.2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ