Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτρ.- Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 02-11-2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ