Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτικη συνεδριάση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 14.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16-10-2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ