Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων κατοίκων Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου με επίδομα έως 1850,00 €.

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Β’ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α’ κύκλο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν 625 υποψήφιοι ως επιτυχόντες κατά τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 169 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες του Α΄ κύκλου, ενεργοποιείται ο Β’ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 294 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, ήτοι 750 ωφελούμενοι.

Έναρξη Πρόσκλησης ωφελουμένων Β’ κύκλου & Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

04-10-2022 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

07-11-2022 και ώρα 23:59:00

Υποβολή αιτήσεων και Δικαιολογητικών στην ιστοσελίδα του έργου: https://sydna.apopsi.gr/p/m/el-GR

Στην ιστοσελίδα του έργου θα βρείτε την πρόσκληση ωφελούμενων Β΄ Κύκλου καθώς και πληροφορίες για το έργο.

Λίγα λόγια για τον Έργο

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) οργανώνει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι των ανωτέρω Δήμων – μελών του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) που είναι  άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και δεν παρακολουθούν παράλληλα κάποιο άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Το έργο περιλαμβάνει:

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (12 ατομικές συνεδρίες)
Θεωρητική Κατάρτιση (370 ώρες)
Πιστοποίηση κατά ISO 17024

Το επίδομα που παρέχεται με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται έως το ποσό των € 1.850.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Πωλητής λιανικής
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας–social media marketing
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce)
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
 • Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση στην Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Στέλεχος εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Β’ πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή 294 τουλάχιστον ωφελούμενων και ξεκινάει στις 04/10/2022 και ολοκληρώνεται στις 07/11/2022.    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/

Την Πρόσκληση Ωφελουμένων Β’ κύκλου μπορούν να την βρουν στο στον σύνδεσμο: https://sydna.apopsi.gr/news/m/11/el-GR

 • Η πρόσκληση ωφελουμένων περιέχει την αναλυτική περιγραφή του έργου, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης, την υποβολή δικαιολογητικών  και τη διαδικασία επιλογής.
 • Κατά την συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα λάβουν email με οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και την ανάρτηση των δικαιολογητικών.

Οδηγίες  συμπλήρωσης της αίτησης και ανάρτησης των δικαιολογητικών βρίσκονται και  στο video που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/ciLo7XLu-nY

Λίγα λόγια για τον ΣυΔΝΑ

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) συστάθηκε με σκοπό τη διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου για την κοινή ανάπτυξη των δήμων του παραλιακού μετώπου και την αναβάθμισή τους. Οι στόχοι του ΣυΔΝΑ είναι:

 1. Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
 2. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
 3. Η εκπόνηση μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας.
 4. Η συνεργασία των δήμων για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.
 5. Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 6. Η σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο των πόλεων.
 7. Η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.
 8. Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
 9. Η δυναμική διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού οφέλους για το κοινωνικό σύνολο.

Η σύσταση του ΣυΔΝΑ αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη διεκδίκηση ενός δυναμικού ρόλου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Λοιπές Δράσεις του έργου 

Α) Ημερίδες ενημέρωσης

Οι Δήμοι μέλη του ΣυΔΝΑ πραγματοποίησαν ήδη ημερίδες σε συνεργασία με τον ΣυΔΝΑ για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους στόχους και τις δράσεις του έργου, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, καθώς και τα συστήματα συμβουλευτικής και κατάρτισης που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι εξής ημερίδες στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας της Πράξης: «Δράσεις για τη Βελτίωση της Απασχολησιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ «Αττική 2014-2020»:

 • Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Ημερίδα του Δήμου Αλίμου.
 • Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και δια ζώσης η Ημερίδα του Δήμου Καλλιθέας.
 • Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, η Ημερίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Β) FOCUS GROUP (Εστιασμένες ομάδες συζήτησης)

Οι ομάδες εστίασης (focus groups) υλοποιούνται μέσω συναντήσεων των εκπροσώπων του προγράμματος με εκπροσώπους της αγοράς – στελέχη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ένα για κάθε περιοχή παρέμβασης του έργου (Δήμοι Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου). Το πρώτο Focus Group  διοργανώθηκε στον Δήμο Καλλιθέας (Φεβρουάριος 2022) το δεύτερο διοργανώθηκε στον Δήμο Αλίμου (Σεπτέμβριος 2022) και το τρίτο θα διεξαχθεί στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (Ιανουάριος 2023).   Στην λήξη του τελευταίου focus group θα διεξαχθεί και ένα εργαστήριο εξαγωγής συμπερασμάτων και ανάπτυξης προτάσεων δομημένο ως ένα εργαστήριο συνάντησης ειδικών (expert panel) με στόχο την βελτίωση της απασχολησιμότητας  των περιοχών παρέμβασης του έργου.

Στις ομάδες εστίασης – focus group συμμετέχουν:

 • Συντονιστής – επιστήμονας με ειδική σχετική εμπειρία.
 • Εκπρόσωποι των ωφελούμενων από κάθε Δήμο (άνεργοι, εμποδιζόμενα άτομα κ.λπ.).
 • Εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της περιοχής, που ενδιαφέρονται να απορροφήσουν εργαζομένους για πρακτική άσκηση, εκπαίδευση ή\και εργασία.
 • Εκπρόσωπος του αναδόχου.
 • Εκπρόσωπος του Συ.Δ.Ν.Α.
 • Εκπρόσωπός του ΟΑΕΔ της περιοχής παρέμβασης.
 • Εκπρόσωπος από κάθε Δημοτική Αρχή.
 • Εκπρόσωποι από εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια, κοινωνικούς εταίρους.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ