Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στις 21 Μαρτίου ξεκινάει η Έναρξη υποβολής αιτήσεων Δ’ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €.

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ’ κύκλου για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α’, Β’ και Γ’ κύκλο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν 750 υποψήφιοι ως επιτυχόντες και 113 επιλαχόντες  κατά τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 200[1] ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες των προηγούμενων κύκλων, ενεργοποιείται ο Δ’ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, ήτοι 750 ωφελούμενοι.

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες από προηγούμενους κύκλους να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

Πρόσκληση ωφελουμένων Δ’ κύκλου  

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:
21-03-2023 και ώρα 00:00:01

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

25-04-2023 και ώρα 23:59:00

Τα  αντικείμενα κατάρτισης από τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι:

  • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)
  • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
  • Πωλητής λιανικής
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας–social media marketing
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce)
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
  • Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση στην Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
  • Στέλεχος εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

Για διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τεχνικά ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν email στο  sydna@apopsi.gr με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους ή/και τον ΚΑΥΑΣ της αίτησής τους. 

Επίσης μπορούν να απευθύνονται  στο 210 4629300

Εσωτ. 290 Γιαννακοπούλου Μελπομένη και

Εσωτ. 265 κα Γενιτζέ Χαρούλα

(ώρες 09:00 -17:00).

[1]Έως τις 14/03/2023.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ