Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν τα Οριστικά αποτελέσματα για τις αιτήσεις Γ’ κύκλου  του προγράμματος των εργαζομένων των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ).

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Γ’ κύκλου επιλογής ωφελουμένων στο site του έργου.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα Οριστικά Αποτελέσματα των αιτήσεων τους στην ιστοσελίδα του έργου, στην κατηγορία τα «Νέα». https://sydna.saronis.gr/

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ