Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν τα Προσωρινά  αποτελέσματα για τις αιτήσεις Γ’ κύκλου του προγράμματος των εργαζομένων των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ).

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν πλήρη δικαιολογητικά θα χαρακτηριστούν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι έχουν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά θα χαρακτηριστούν απορριφθέντες.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα Προσωρινά Αποτελέσματα των αιτήσεων τους στην ιστοσελίδα του έργου, στην κατηγορία τα «Νέα» https://sydna.saronis.gr/

Σημειώνουμε ότι λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα για υποβολή νέων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, η οποία θα ανακοινωθεί στο site του έργου https://sydna.saronis.gr/

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ