Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου ανοίγει η Νέα Πρόσκληση Ωφελουμένων (Γ’ κύκλου) για  Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Επιδοτούμενου Προγράμματος  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με επίδομα έως 1800,00 €.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι που είτε  είναι κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου είτε εργάζονται στους εν λόγω Δήμους.

Tο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες:

  • Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης

Δεδομένου ότι στον Α’ και Β κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν μόνο 99 υποψήφιοι ως επιτυχόντες  κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα έχουν αποχωρήσει μέχρι την παρούσα φάση 10 ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες του Α΄ κύκλου, ενεργοποιείται   ο Γ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή τουλάχιστον 161 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Στην ιστοσελίδα του έργου https://sydna.saronis.gr/  οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ’ κύκλου  για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα, με τους όρους συμμετοχής, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά  που θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μαζί με την  αίτηση τους. Στο πλαίσιο του Γ΄ κύκλου θα δοθεί η δυνατότητα για όσους παραμένουν απορριφθέντες από την Α΄ Πρόσκληση και την Β΄ Πρόσκληση να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν την αρχική τους αίτηση,  μέσω της αναζήτησης αίτησης.

Τα  αντικείμενα κατάρτισης από τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι:

  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e- Commerce),
  • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
  • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στέλεχος Εστίασης
  • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
  • Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου
  • Εσωτερικός Ελεγκτής

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ