Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ανακοινώθηκαν τα  Οριστικά αποτελέσματα του Δ’ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβληθεισών αιτήσεων και των δικαιολογητικών, και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων Δ’ κύκλου.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιλαχόντες (δεδομένου ότι ο αριθμός των επιτυχόντων έχει ήδη εξαντληθεί από τους προηγούμενους κύκλους επιλογής), ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο έργο ανάλογα με το αριθμό των υποψηφίων που έχουν αποχωρήσει ή / και θα αποχωρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την ανακοίνωση με τον πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων του Δ’ κύκλου στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/  στην κατηγορία τα «Νέα».

Εάν υπάρξει μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων ωφελουμένων από το έργο και εξαντληθούν οι επιλαχόντες του Δ’ κύκλου, θα ανοίξει νέος κύκλος αιτήσεων (Ε’ κύκλος), μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο site του έργου. Στο πλαίσιο του νέου κύκλου θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ