Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΣΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ζ’ ΚΥΚΛΟΥ

Στις 30 Δεκεμβρίου λήγει η υποβολή αιτήσεων  του Ζ’ κύκλου Επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με Επίδομα έως 1800,00 ευρώ (μεικτά)

Το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε ΜΜΕ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων», παρέχει:

 • Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης

Το έργο αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν έστω και μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι Κάτοικοι Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου ή
 • Είναι Εργαζόμενοι σε επιχείρηση ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα που έχει έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου

 Ο Ζ’ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων θα είναι ο τελευταίος κύκλος επιλογής, καθώςτο έργοαναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους και ο εν λόγω κύκλος αφορά την επιλογή τουλάχιστον 73 ωφελούμενων που θα πληρούν έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Πληροφορίες για το έργο στο https://sydna.saronis.gr/. Στην πρόσκληση ωφελουμένων του Ζ’ κύκλου που έχει ανακοινωθεί στο site μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Έναρξη αιτήσεων 10/11/2023και ώρα 00:00:01

Λήξη αιτήσεων 30/12/2023και ώρα 23:59:00

 Τηλέφωνο: 210 4629300 Εσωτ. 205 κα Μαρινάκη Ντορίνα και Εσωτ.  220 κα Τζιώτη Μαίρη (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09:00 -17:00).

 Email:Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα να αποστέλλονται email στο   sydna@saronis.gr

Τα επιλεγόμενα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e- Commerce),
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
 • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Εστίασης
 • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 • Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου
 • Εσωτερικός Ελεγκτής

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ