Αθλητισμός-Πολιτισμός

ΣΥΔΝΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων με επίδομα έως 1800,00 €. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης  του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, το οποίο υλοποιήθηκε από τον Δικαιούχο  Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», σε συνεργασία με τους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας και Π. Φαλήρου.

Εργαζόμενοι  και κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Π. Φαλήρου, συμμετείχαν και επωφελήθηκαν από τις δράσεις του έργου :

  • Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 360 ωρών και Πιστοποίησης στο θεματικό αντικείμενο που κάθε ωφελούμενος παρακολούθησε.

Στο πλαίσιο του έργου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων και εντάχθηκαν στο έργο 250 ωφελούμενοι.

Κάθε ωφελούμενος συμμετείχε σε 3 συνεδρίες συμβουλευτικής μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης, έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης 236 ωφελούμενοι, με την πλειοψηφία εξ αυτών να έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης (79%).

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι σημαντικά, με ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να επιτύχουν βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων, περαιτέρω εξοικείωση στις απαιτήσεις και στις  τεχνολογικές εξελίξεις του μεταλλασσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, και να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους εργασίας, βελτιώνοντας την επαγγελματική τους πορεία, την οικονομική και κοινωνική τους θέση καθώς και το βιοτικό επίπεδο τους.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ