Δήμος

ΣΥΔΝΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις ΣΤ’ κύκλου του προγράμματος των εργαζομένων των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους (ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ).

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθηκαν οριστικά και είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Οι αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά στο σύστημα και παρέμειναν αποθηκευμένες και με ελλιπή δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται και χαρακτηρίζονται ως άκυρες.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα Οριστικά Αποτελέσματα των αιτήσεών τους στην ιστοσελίδα του έργου, στην κατηγορία τα «Νέα». https://sydna.saronis.gr/

Σημειώνουμε ότι λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα για υποβολή νέων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, η οποία θα ανακοινωθεί στο site του έργου. https://sydna.saronis.gr/

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ