Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ” ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΔΗΜΟΣ 2019

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
2.ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2019
4.ΤΕΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7-1-2019 Διευκρίνιση για ασφάλιση μηχανημάτων 

11-1-2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ