Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

10-10-2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός: Συντήρηση και Επισκευή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
2.ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ-ΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
3.T.E.& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
4.ΚΟΛΥΜΒ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΤΕΥΔ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ