Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

11-6-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων

11_06_2018 T.E.Υ.Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
11_06_2018 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
11_06_2018 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
11_06_2018_ΑΔΑΜ & ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ
11_06_2018_ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
11_06_2018_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
11_06_2018_ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
11_06_2018_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
11_06_2018_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ