Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

16-3-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2018

1. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

2. ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

3. T.E. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ.pdf

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ.pdf

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ.doc

6. ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ.doc

7. 21-3-2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ.pdf

8. 23-3-2018 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2′.pdf

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ