Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

16-5-2019 Ανακατασκευή πεζοδρομίων 2019

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ__ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

4_ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ _2019signed

5. Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων__ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

6. Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων__ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

8. ΣΑΥ 1.1_ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-2019signed

9. ΣΑΥ 1.2_ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

10. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_2019signed

11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2019_ΑΔΑΜsigned

12. ΤΕΥΔ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝsigned

12α. ΤΕΥΔ_ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (1)

13.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ signed

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ