Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

2-8-2018 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αλίμου

02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ΕΕΕΣ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX_ΤΕΧΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΠΙΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΔΕΙΓΜΑΤΑ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
02.08.2018_LED – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_ΜΕΘΟΔ ΦΩΤΟΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ
02.08.2018-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ LED
02.08.2018-ΠΕΡΙΛΗΨΗ LED
02.08.2018-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
02.08.20108-espd-request

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ