Δήμος, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

23-1-2019 Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αλίμου

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 2019

2.ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

3.ΤΕΥΔ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13-2-2019 2.ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

13-2-2019 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ