Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

24-10-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
2.ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σ & ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4.ΤΕΥΔ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ