Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

24-4-2018 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2018- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2018
2.ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2018
3.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2018
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2018
5.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝΝ ΠΟΛΗ 2018
6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2018
7.ΤΕΥΔ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ