Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 30-7-2021 και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 30-7-2021 και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30-07-2021

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ