Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

3-12-2018 Δράσεις–Προγράμματα Εκπαιδευτικού,Πολιτιστικου και Κοινωνικού Ενδιαφέροντος στα Κ.Δ.Α.Π

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΔΑΠ
2.ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4.ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΔΑΠ 18 ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠΟΛ
5.ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΔΑΠ 18 ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΔΑΠ 18 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΔΑΠ 18 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8.ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΔΑΠ 18 ΤΕΥΔ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ