Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

30-5-2019 Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδών

1.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΕΠ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

5.Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

6. Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρωσεις οδώνsigned

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

8.ΣΑΥ 1.1_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

9. ΣΑΥ 1.2_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

10. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned

11.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019-ΑΔΑΜsigned

12. ΤΕΥΔ_ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019signed

12α. ΤΕΥΔ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδών

13.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝsigned

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ