Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

4-12-17 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2018.pdf

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2018.pdf

ΤΕΥΔ_ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2018.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.docx

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ