Συνέδριο CIVEX 1η ημέρα – Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022

Συνέδριο CIVEX 2η ημέρα – Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

Διοργάνωση

Δήμος Αλίμου

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

13th CIVEX Commission Meeting