Άλιμος Author

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

03_2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ signed espd-request-v2 (1) Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ (1)

ΤΕsing ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 (2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΨΚΦΗΩΨΒ-8Δ3 ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ espd-request-v2 (4) espd-request-v2 (1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

νεα ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΑ

espd-request-v2 espd-request-v2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ