Άλιμος Author

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει τις ανάγκες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑ (ΚΔΗΦ)

AITHΣΗ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2020 (3) ANAKOINΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (1) NEΑ ANAKOINΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2020 (1) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (Γ’ ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ)

-1- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2- ΤΕ -3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -4- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -5-ΤΕΥΔ -5-ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΑΔΑ