«Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας χειριστή ταχυπλόου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών, πρόσκαιρων αναγκών τετράμηνης διάρκειας» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ  Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου (1) Παράρτημα_με_οδηγίες_συμπλήρωσης_της_αίτησης

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ espd-request-v2 (5) espd-request-v2 (6) TEXNIKH EKΘESH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ 7.5.21

6-ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6-ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΈΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ espd-request-v2 (4) espd-request-v2 (5)

1.HTML-espd-request-v2 (1) 2.PDF-espd-request-v2 (4) 4.ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5.ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 7.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ