ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 221/2022 ( ΙΔΡΥΣΗ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΔΑ: 9ΤΗΖΩΨΒ-ΩΩΙ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

03_2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ espd-request-v2 Γενική Συγγραφη Υποχρεωσεων ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΔΑΜ Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΣΑΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ espd-request-v2 (9) espd-request-v2 (14) MΕΛΕΤΗ MΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ-ΡΡΠ4ΩΨΒ-ΨΘΗ

Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: 25/11/2022 έως και 05/12/2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΨΒ0ΓΩΨΒ-Α6Π ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2022

espd-request-v2 (1) espd-request-v2 (1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΨΗΛΙΩΨΒ-ΞΜΣ

espd-request-v2 Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΕ_ΣΥΔΝΑ14v3 ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΙΜΟΣv3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗv3 ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΥ

espd-request-v2 Γενικη-Συγγραφη-Υποχρεωσεων-1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ Ειδικη-Συγγραφη-Υποχρεωσεων-1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΔΝΑ15 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΑΛ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 2022

20220 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ PDF -espd-request-v2 (9) ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. ΑΔΑ-ΨΨ5ΙΩΨΒ-6ΞΨ 928_Ανακοίνωση_Διακοπή_λειτουργίας_και_Αναβάθμιση_ΕΣΗΔΗΣ_ΠκΥ_v1 HTML espd-request-v2 (14) MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ (1) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ (1)

20220928_Ανακοίνωση_Διακοπή_λειτουργίας_και_Αναβάθμιση_ΕΣΗΔΗΣ_ΠκΥ_v1 ENTYPO PROSFORAS HTML-espd-request-v2 (13) PDF espd-request-v2 (8) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΨΝΥ6ΩΨΒ-8ΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (10)