ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΨΞ23ΩΨΒ-ΙΡΒ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΑΓ Oι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από σήμερα 01.05.2024 έως και 10.05.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/2024 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 221/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ