ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2024

Το διάστημα υποβολής ενστάσεων ορίζεται από τις 18/01/2024 έως και τις 27/01/2024. 6ΡΒ9ΩΨΒ-Φ7Υ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ 101 9ΟΦ6ΩΨΒ-ΧΕΩ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ 102 68ΓΣΩΨΒ-5Σ4 – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ […]

  ΨΗ9ΠΩΨΒ-7Μ7 ΣΟΧ2-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10_06_2021 ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (1) ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 24.11.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 04.12.2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

  6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2023