ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 26-02-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6ΩΛΛΩΨΒ-ΟΞΘ

Η. Δ. 05-02-2024

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 29-01-2024 (τελική)

Η.Δ. 22-01-2024 ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 08-01-2024

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 29-12-2023