1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διεύθυνση: Μαρίνα Αλίμου
Τηλέφωνο: 210-9813192 & 210-9843247
E-mail: kolymvhthrio@alimos.gr

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (θερμαινόμενη 30 – 31℃)

 

Η θεραπεία συναντά το υγρό στοιχείο. Πρόγραμμα κινησιοθεραπείας εντός ύδατος, ιδανικό για προεγχειρητικές-μετεγχειρητικές αποκαταστάσεις αλλά και χρόνιες παθήσεις. Η κίνηση μέσα στο νερό: προάγει τη μυϊκή χαλάρωση, μειώνει την ευαισθησία στον πόνο, το μυϊκό σπασμό και την σπαστικότητα. Αυξάνει την ευκολία κίνησης των αρθρώσεων, τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή στις περιπτώσεις υπερβολικής αδυναμίας, καθώς μειώνει τις βαρυτικές δυνάμεις που δέχεται το σώμα μας. Ταυτόχρονα βελτιώνει την περιφερική και λεμφική κυκλοφορία συμβάλλοντας έτσι στην απορρόφηση οιδημάτων και αιματωμάτων, ενώ βοηθάει την απόκτηση κιναισθησίας αλλά και σταθερότητας. Επιδρά θετικά στην απόκτηση ισορροπίας και στην κινητική ανεξαρτητοποίηση του ασθενούς.

Ανεξαρτήτως ηλικίας, οι ασκούμενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις ώρες νηστικοί.

Πρόγραμμα: Το μάθημα παρακολουθείται 2 φορές την εβδομάδα και διαρκεί 30 λεπτά.
Καθημερινές: 12.00 έως 16.00

Συνδρομή: 30€ μηνιαίως.