ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
πατήστε εδώ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
πατήστε εδώ
 • null

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 • null

  ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 369

 • null

  ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 369Π

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

 • null

  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ