ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-15:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 21-09-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΕΩΣ 14:30

Η.Δ. Ο.Ε. 21-09-2022 έκτακτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 07-09-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 03-08-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-16:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 26-07-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 18-07-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΣ 11-07-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 06-07-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ13:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21-6-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 20-6-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 15-06-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 07-06-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 01-06-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 20-05-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 18-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 16-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 09-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 03-05-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30-12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29-04-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΡΘΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00-11:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 18-4-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 06-04-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30-19:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23-03-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23-03-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 16-03-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00-12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΣ 03-03-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 28-02-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 15-2-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 02-02-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 ΕΩΣ 21:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29-12-2021 ΕΚΤΑΚΤΗ