ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 23-05-2023 ορθή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 8-05-2023 ΕΙΔΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 08-05-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΖ 02-05-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Η.Δ. Ο.Ε. 25-04-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΘΥΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 – 14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 03-04-2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 5-04-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 – 18:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 27-03-2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00-15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 22-03-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 – 15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 07 -03 -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:30 – 18:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 06-03-2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 – 11:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21-2-2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00 – 13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 20-02-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 – 15:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 16-2-2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 – 13:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10-2-2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 – 14:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6-2-2023 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ 23-01-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00-14:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 29-12-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 27-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 21-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

ΕΙΔΙΚΗ 19-12-2022 Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ19:30

ΕΙΔΙΚΗ 19-12-2022 Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 19-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 7-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30-14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 28-11-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 – 15:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 23-11-2022

Πρόσκληση Μελών σε έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 – 14:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 18-11-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡA 17:30-18:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 01-11-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ.Σ. 24-10-2022