ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος
Υπεύθυνη Τμήματος: Καρακώστας Αναστάσιος
Τηλέφωνο: 213-2008006
E-mail: a.karakostas@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος:

  • Προΐσταται του Τμήματος και κατανέμει τις εργασίες στο προσωπικό.
  • Δίνει κατευθύνσεις και εντολές, των οποίων ελέγχει την εφαρμογή.
  • Τηρεί Βιβλίο όλου του προσωπικού του Τμήματος και προγραμματίζει τις κανονικές άδειες, ενημερώνεται για τις άδειες ασθενείας και τηρεί βιβλίο εισόδου και εξόδου του προσωπικού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ