ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος
Υπεύθυνη Γραφείου: Καρακώστας Αναστάσιος
Τηλέφωνο: 213-2008006
E-mail: a.karakostas@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης από προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. ή αναπτυξιακά προγράµµατα της Ε.Ε.
  • Διαχειρίζεται τα προγράμματα, στα οποία που συμμετέχει ο Δήμος.
  • Σε συνεργασία με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή για τα Προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων εθνικών ή διεθνών φορέων, τα οποία ενδιαφέρουν το Δήμο.
  • Φροντίζει για τη Διασύνδεση και επικοινωνία με τους Εθνικούς Συντονιστές και τα Ευρωπαϊκά Όργανα.
  • Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα προγράμματα.
  • Φροντίζει για τη διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων ενημέρωσης για τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Φροντίζει για την ενημέρωση των δημοτών και των τοπικών φορέων για τα προγράμματα της Ε.Ε. γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.
  • Επικοινωνεί με φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρουν το Δήμο.