ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος
Υπεύθυνη Γραφείου: Καρακώστας Αναστάσιος
Τηλέφωνο: 213-2008006
E-mail: a.karakostas@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών υλοποίησης των Πράξεων.
  • Συντονίζει τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου για την ορθή υλοποίηση των συγχρημοτοδοτούμενων προγραμμάτων.
  • Ασκεί εποπτεία επί των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου για την επίτευξη των στόχων και των απαιτήσεων των ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.