ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Στέφανος Διαμαντής
Γραμματεία Δ.Σ.: Λιγομενίδου Ιφιγένεια
Τηλέφωνο: 213-2008061
E-mail: grammateia.ds@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Αρμοδιότητες του γραφείου είναι να:

  • Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου και τηρεί αρχείο αυτής.
  • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Προέδρου.
  • Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Προέδρου.
  • Παραλαμβάνει από τις Υπηρεσίες τις εισηγήσεις με τα έγγραφα, για τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.