ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 3ος όροφος
Επιστημονικός Σύμβουλος: Στυλιανός Σωτήρχος
Τηλέφωνο: 213-2008089
E-mail: stsotirchos@yahoo.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Ειδικοί Συνεργάτες παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τον τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, ή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.
  • Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Ειδικοί Συνεργάτες ασκούν καθήκοντα επιτελικά, εισηγούνται την άποψη τους και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
  • Παίρνουν απ’ ευθείας εντολές από τον Δήμαρχο και συνεργάζονται με το προσωπικό του Δήμου σε όλη του την ιεραρχία, τους νομικούς συμβούλους και άλλους παράγοντες.
  • Έχουν δικαίωμα να ζητούν από όλες τις Υπηρεσίες προφορικά ή γραπτά στοιχεία που είναι αναγκαία, για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου. Οι Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να τους τα διαβιβάζουν άμεσα και αμελητί.