ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 4ος όροφος
Υπεύθυνη Γραφείου: Νίκα Στέλλα
Τηλέφωνο: 213-2008044
E-mail: press@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
 • Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
 • Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 • Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή προγραμμάτων και ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 • Ενημερώνει το κοινό σχετικά με την αποστολή του Δήμου και προβάλλει τη δραστηριότητα του Δήμου.
 • Η συνεργασία με τους δημοσιογράφους και η οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου.
 • Η συνεργασία με τον τοπικό και ημερήσιο τύπο για θέματα τοπικά.
 • Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και μεριμνά για τη προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών, με στόχο τη δημιουργία πνεύματος καλής συνεργασίας με το Δήμο.
 • Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.), καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Η επιμέλεια και διεκπεραίωση κάθε σχετικής εργασίας για την οργάνωση τελετών, δεξιώσεων, γευμάτων, εορτών, υποδοχής και ξενάγησης διαφόρων προσκεκλημένων και προσωπικοτήτων.
 • Ο συντονισμός των ενεργειών αυτών με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και φορείς μαζικής εκπροσώπησης ομάδων πολιτών. H αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται αναλόγως, αν οι ως άνω εκδηλώσεις οργανώνονται από τα Nομικά Πρόσωπα του Δήμου κ.λπ.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίησητων πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
 • Ο προγραμματισμός εκδηλώσεων επικοινωνίας του Δημάρχου με τους κατοίκους του Δήμου για τη διαπίστωση και καταγραφή προβλημάτων τους.
 • Η συλλογή των αποστελλόμενων στο Δήμο εκδόσεων – βιβλίων – περιοδικών, η αξιολόγηση της χρησιμότητάς τους και η εισήγηση στον Δήμαρχο του τρόπου χρησιμοποίησής τους.
 • Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση, σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο, δημοσιευμάτων κάθε μορφής, που αφορούν την τοπική Aυτοδιοίκηση γενικά αλλά και τον Δήμο ειδικά και η ενημέρωση πάνω σ’ αυτά του Δημάρχου και των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Η μέριμνα για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων στα πρόσωπα που καλούνται στις διοργανωνόμενες από το Δήμο εκδηλώσεις.
 • Η μέριμνα για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημοτικού καταστήματος και των αιθουσών αυτού, η οποιουδήποτε άλλου χώρου, κατά τις διενεργούμενες από το Δήμο τελετές γενικά.
 • Η μέριμνα για τον σημαιοστολισμό, για την φωταγώγηση και διακόσμηση γενικά της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων, κατά τις εθνικές και λοιπές γιορταστικές εκδηλώσεις.
 • Kάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με το περιεχόμενο του Γραφείου αυτού.