ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Έδρα: Αριστοτέλους 53, Τ.Κ. 17455 – 2ος όροφος
Έμμισθος Δικηγόρος: Μαστροκάλου Άννα
Τηλέφωνο: 213-2008097

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συμφερόντων του Δήμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ