ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση:Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008065

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην ευθύνη του ανήκουν:

  • Η συγκέντρωση, κάθε πρωί, των ημερήσιων παρουσιών όλου του προσωπικού του Δήμου (Mονίμου και Iδιωτικού Δικαίου) και των μηνιαίων δελτίων, η ενημέρωση της Δημοτικης Αρχής, καθώς και η ενημέρωση του Tμήματος Mισθοδοσίας για τις αδικαιολόγητες απουσίες, προκειμένου να προβεί στις δικές του ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
  • Ο έλεγχος καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του μήνα της παρουσίας του προσωπικού στους χώρους εργασίας του με βάση τα δελτία εργασίας.
  • Η υποβολή των αποτελεσμάτων των ελέγχων στα αρμόδια γραφεία για τις δικές τους ενέργειες.
  • Η έκδοση των αποφάσεων χορήγησης κανονικών και αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους και η φροντίδα για την παραπομπή των υπαλλήλων στις αρμόδιες Yγειονομικές Eπιτροπές (A/θμια, Β/θμια κ.α).
  • Η κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και εγγράφων στα αρμόδια γραφεία, για την καταχώρηση και την ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων αυτών.