ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Άννα Δρακουλάκου
Διεύθυνση: Κανάρη 1
Τηλέφωνο: 210-9888162
E-mail: anna.drakoulakou@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος:

  • Μελετά και τηρεί φακέλους των νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων διαταγών που αφορούν το αντικείμενο του τμήματος και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
  • Ελέγχει και υπογράφει όλες τις αποφάσεις που αφορούν μεταβολές στα Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και εκλογικούς καταλόγους και προσυπογράφει όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και τη σχετική αλληλογραφία.
  • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των δημοτών και λύνει κάθε διαφορά μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ