ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Κανάρη 1
Τηλέφωνο: 210-9888162

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Συντάσσει το ετήσιο Μητρώο Αρρένων και επιμελείται των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές στοιχείων, διορθώσεις, προσθήκες στοιχείων, καθώς και με τις διαγραφές λόγω θανάτου, μετεγγραφών και διπλοεγγραφών και με την τήρηση του Αρχείου.
  • Φροντίζει για την άμεση εγγραφή των αδήλωτων, καθώς και την κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων και την αναζήτηση των στρατευσίμων.
  • Εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο πιστοποιητικά.