ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008006

Ο Προϊστάμενος:

  • Τηρεί το αρχείο νόμων, γνωμοδοτήσεων και νομολογιών στα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου και τη διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ