ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008006

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Η οργάνωση και διαχείριση των αρχείων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Η συνεργασία με τα Γενικά αρχεία του Κράτους για τον εντοπισμό χρήσιμων εγγράφων που αποτελούν σημαντικές πηγές άντλησης στοιχείων ιστορικού ενδιαφέροντος.
  • Η εκκαθάριση και διαβάθμιση του αρχειακού υλικού και η ασφαλής φύλαξή του σε κατάλληλο χώρο.