ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008061 & 213-2008060

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

  • Η συνεργασία με τους προέδρους των επιτροπών, για την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
  • Η επιμέλεια για την προετοιμασία των Αποφάσεων των επιτροπών.
  • Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των επιτροπών
  • Η υποβολή όσων Αποφάσεων Επιτροπών προβλέπεται, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση.
  • Η διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου αποφάσεων σχετικών με αντικείμενο της αρμοδιότητας τους.
  • Η τήρηση ευρετηρίου των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εγκριτικών ή μη αποφάσεων της Διοικητικής Αρχής.
  • Η τήρηση επίσημων βιβλίων στα οποία καταχωρούνται πρακτικά και αποφάσεις των επιτροπών.