ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008006

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

  • Η φροντίδα για τη συγκέντρωση νόμων, εγκυκλίων και διαταγών που αφορούν τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των νομικών προσώπων, η τήρηση του αρχείου τους, η συγκέντρωση στοιχείων της δραστηριότητας τους και η διευκόλυνση του έργου των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
  • Η ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής για τη λήξη και την ανανέωση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικά κάθε ενέργεια για τη σωστή λειτουργία τους και τη σωστή σύνθεση τους.
  • Η εποπτεία για τη συνεχή και αποτελεσματική επαφή με τα αρμόδια όργανα διοίκησης των δημοτικών επιχειρήσεων.