ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Παύλου Μελά 5, Άλιμος
Τηλέφωνο: 210-9831087

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

  • Η μέριμνα για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, η υποστήριξη της διαδικασίας σύγκλησης των διοικητικών συμβουλίων, η τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, η καταχώρηση με χρονολογική σειρά σε ειδικό βιβλίο που είναι αριθμημένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Νομικού προσώπου.
  • Η άσκηση των καθηκόντων της γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η ιεράρχηση σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία των επισκευαστικών αναγκών των σχολείων και η συγκέντρωση των στοιχείων για τον προγραμματισμό των μελλοντικών αναγκών επισκευής-συντήρησης των σχολείων.
  • Τα ζητήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, σε συνεργασία και με συναρμόδιους φορείς.